Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Cuprins

1. Introducere
2. Informații personale colectate
3. Utilizarea și comunicare informațiilor personale
4. Securitatea informațiilor
5. Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal
6. Durata stocării/prelucrării
Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 30 ani. 
7. Clarificări 

1. Introducere

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul organizației.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail gdpr@biotechnic.ro.

2. Informații personale colectate

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. activeaza in Romania in domeniul ortopediei si artroscopiei. in acest scop colectează date cu caracter personal, primite direct de la persoana vizata sau indirect de la apartinatori, aceste date fiind prelucrate in conditii corespunzătoare de siguranța, trasabilitate și confidențialitate, accesibile in mod controlat.

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, care sunt necesare și relevante pentru furnizarea produselor si serviciilor

Datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume , prenume, numarul si seria actului de identitate adresa de domiciliu, date card bancar, date de contact, e-mail, telefon, etc.

In cazul comenzilor personalizate , S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. poate solicita, date privind sanatatea. Aceste date vor fi colectate si prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate, de către S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor legale, executarea contractului, interesul legitim sau consimțământul.

3. Utilizarea și comunicare informațiilor personale

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L., in scopul furnizării serviciilor poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.

Nu furnizăm informații personale referitoare la clientii noștrii cu excepția cazului când aceștia ne-au autorizat, prin acordarea consimțământului explicit, să facem acest lucru.

Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal :

– S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. poate utiliza informațiile personale colectate pentru onorarea comenzilor, furnizarea, facturarea și plata serviciilor prestate;
– Utilizarea informațiilor personale mai poate fi făcuta pentru actualizarea datelor, evaluări, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale;
– Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate pentru prezentări, sondaje in scopul îmbunatatirii serviciilor;
– Informațiile primite de S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. de la clientii noștri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.

Informațiile personale colectate de către S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

• Dreptul de acces – aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs.
• Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete
• Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
• Dreptul la restricționarea prelucrării – dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.

• Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
• Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
• Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea – aveți, de asemenea, dreptul de a nu fi supus efectelor juridice ale prelucrării automate sau profilării.

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L., la cererea dvs., vă poate confirma daca și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate.

În cazul în care S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi explicația acestei decizii, pe care la rândul dumneavoastra aveți dreptul să o contestați în mod legal.

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. nu transfera informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

In cazul in care S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. este obligat de un act normativ (lege, statut, regulament, decizie) ordonanța sau hotărârea judecătorească să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizate.

4. Securitatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocam/prelucram.

In vederea îmbunătățirii masurilor prezentate in actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise in versiunea actualizata

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. va testa si revizui periodic eficienta masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: gdpr@biotechnic.ro.

5. Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

S.C. BIO-TECHNIC ROMANIA S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta in timp util in versiunea actualizata a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai noua versiune a acestui document.

6. Durata stocării/prelucrării
Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 30 ani.

7. Clarificări

Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail gdpr@biotechnic.ro

Data ultimei revizuiri: 10.06.2019.